Seznámení s trochu jiným pohledem na efektivní vedení Vašich týmů. Vychází více ze současné situace, společenských změn, trendů i požadavků na moderní vedení týmů. Ukážeme, jak optimálně vést, podporovat i řídit svůj tým. Současně jak správně delegovat a přenášet odpovědnost, případně spoluodpovědnost na spolupracovníky.

V čem je seminář jiný a proč název „Integrální“?

Systém spočívá v tom, že ukážeme horizontální i vertikální rovinu práce a interakce v týmu. Jde o to respektovat individuální rozdíly, talenty a potenciál každého člena týmu (horizontální rovina) a současně jej i celý tým posouvat kvalitativně výš (vertikální rovina).

Komplexnost spočívá v širokém souboru nástrojů, který může uplatňovat každý lídr na svůj tým a skupinu, kterou vede. Současně i on sám si vytváří vlastní osobitou kompilaci nástrojů, systémů a postupů, které mu vyhovují, jsou funkční a vychází z jeho silných stránek a potřeb.

Efektivně vede svůj tým, zvládá manažerské nástroje, a to vše v souladu se svým potenciálem a osobním nastavením, talenty a hodnotami. Díky tomu mu „Integrální vedení“ poskytne možnost vytvořit si svůj, na míru nastavený systém rozvoje sebe i svých vůdčích schopností.

Seznámíme vás se všemi důležitými fakty a zákonitostmi, které budete potřebovat a mimo jiné se budeme zabývat i tím…

  • Jak aktivně budovat, podporovat a rozvíjet spolupráci a pozitivní klima v týmu.
  • Jak správně tvořit svoji důvěryhodnost i respekt ve svém týmu.
  • Jak správně vést v souladu se svým osobním nastavením a svými hodnotami i silnými stránkami.
  • Jak předcházet konfliktům a náročným situacím. Pokud nastanou, jak je nejlépe řešit.
  • Jak podporovat aktivitu, spoluodpovědnost a angažovanost v týmu a také jak pracovat s motivací.
  • Jak optimálně komunikovat situace a poskytovat zpětnou vazbu.
  • Jak požadovat plnění úkolů a posilovat spolehlivost jednotlivce i skupin.
  • Jak zvládat vybrané modelové situace z praxe a případně řešit konkrétní okolnosti, které nejčastěji nastávají. Právě na modelových příkladech z reálné praxe vám chceme co nejpřesněji ukázat a současně pomoci takovéto situace s přehledem profesionálně zvládat.
  • Další důležité a užitečné informace včetně možnosti zaměřit se na vaši konkrétní situaci a okolnosti…

Integrální leadership tvoří jeden z pilířů naší nabídky pro rozvoj lídrů. Lze jej kombinovat a využívat s dalšími nástroji i semináři.

 Může být upraven jako samostatný seminář na 8 nebo 16 hodin (jedno i dvoudenní). V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

 

Integrální leadership
Přesunout se na začátek