Náročné téma zabývající se odvrácenou stranou mezilidských vztahů v týmech a kolektivech.  Zaměříme se nejen na manipulace a nevhodné formy chování „shora“ (bossing…), ale také na neméně časté situace v samotných týmech (gaslighting, ostrakizování, cílené vytváření pomluv a fám i další nebezpečné formy…)

Riziko je příliš velké na to, abychom jej přehlíželi. Vyplácí se spíše přímé, i když nepříjemné řešení a konkrétní opatření včas.  Jakékoliv otálení způsobuje dlouhodobé a někdy nevratné škody. Očekávání, že problém ustane nebo se uspokojivě vyřeší sám, je naivní i nezodpovědné.

Kromě možných právních důsledků takového negativního chování jsou zde přímé i nepřímé důsledky pro firmu a její výsledky.  Nezvládnutí negativních lidí v týmu je velmi drahé a velmi omezující pro každou firmu nebo společnost. Kromě přímých dopadů, např. ztráta klíčových a dobrých zaměstnanců, pokles výkonu a efektivity je zde i řada dalších nepřímých dopadů.  Ztráta pověsti a renomé firmy či značky, ale i devalvace hodnot v týmu, což zosobuje následný dominový efekt, ve kterém se hroutí často pracně budovaná nebo naopak křehká týmová kultura. Přitom hranice bývá zpravidla velmi tenká.

Smutná praxe ukazuje, že i jeden jediný manipulátor dokáže spolehlivě rozložit celý tým a zasít kulturu nedůvěry. Bezohledný manipulátor může nejen devalvovat výsledky celého týmu, ale může kdykoliv potopit nejen svého nadřízeného, ale kohokoliv z týmu.

Otázkou je, zda by měl každý lídr znát a řešit tyto situace a toxické formy chování.  Bezpochyby ano, protože důvodů je hned více. Jednak je to jeho odpovědnost. Jednak by identifikace a zvládnutí negativní kultury měla patřit do základních profesních kompetencí, i když je to náročné, mnohdy vyčerpávající a ohrožující pro samotného lídra. Mnohdy vedoucí pracovníci chtějí situace řešit, ale dost dobře neví jak.

Proto vám pomůžeme položit kvalitní základy pro zvládání popsaných problémů. Jak to může probíhat?

Jednak popíšeme a zmapujeme popsané oblasti, ale i nejčastější postupy a strategie manipulátorů a tzv. „toxických osob“. Naučíme vás, jak je včas identifikovat a účinně se jim bránit.

Probereme nejen níže uvedené oblasti, ale i příklady z praxe a „anatomii manipulace“, abychom mohli lépe situaci řešit nejen my, ale správně a efektivně zorganizovali a chránili své spolupracovníky.

 1. Identifikace
 • Včasná identifikace jako snížení rizika negativních dopadů
 • Znalost a schopnost včasného odhalení jako forma nejefektivnější prevence
 • Rozpoznání v detailech a odlišnostech, které zpravidla signalizují, že se něco neubírá správným směrem
 1. Řešení problému/situace
 • Osvědčené a funkční scénáře řešení
 • Nejčastější scénáře a postupy manipulantů a jak na ně reagovat
 • Řešení situace a „řešení“ situace, aneb v souladu se svými hodnotami
 • Jak vhodně komunikovat odhalenou manipulaci, citové vydírání apod.
 1. Prevence
 • Je vůbec prevence možná?
 • Co se bude vyplácet a co je tedy nezbytné
 • Nastavení ochranných mechanismů
 • Správná komunikace, nastavení hranic
 • Několik postupů a návodů, které bývají užitečné a pomáhají situace řešit včas
 • Kazuistiky a případové situace z praxe – mnoho podob a způsobů manipulace se podobá, lze je tedy využít jako ukázkové pro možná řešení

Připravíme a realizujeme seminář na toto náročné téma pro vás na míru. Doporučujeme kombinovat s opačným tématem – Tvorba Respektu a Důvěry v týmu.

Manipulace, konfliktní lidé a obrana proti nim
Přesunout se na začátek