Mé životní i pracovní zkušenosti pramení z dlouhodobé práce s lidmi – dětmi i dospělými. Umím naslouchat problémům a přáním. Zajímám se o vzdělávání, výchovu, zdraví. Mým zaměřením je osobnostní rozvoj, životní rovnováha, všímavost, ochrana proti stresu, vztahy, spokojenost a celkový životní styl. Ráda pozoruji dění kolem sebe, souvislosti a kauzality mezi tělem a psychikou a vzdělávám se v tomto oboru. Zajímají mě nové vědecké poznatky, stejně jako staré a léty osvědčené postupy. Miluji a obdivuji hudbu, přírodu, literaturu, jógu, čchi-kung, umění – jednoduchost a prostotu. Věřím v energii lidí i přírody. Pracuji se silnými stránkami lidí a jejich talenty.

Myslím, že ke šťastnému životu je třeba propojit několik oblastí a vyrovnat je, proto také mé motto zní: „S energií v harmonii“.

Mé osobní nastavení je především o přemýšlení a vztazích. Umím propojit rozum a cit. Komplexně se podívat a naslouchat, pochopit, kdo opravdu jste, co chcete, jak o sobě uvažujete. Přemýšlím o vašich talentech, možnostech, cestách. Společně můžeme nalézt řešení.

Nechám vás nahlédnout do mých talentů. Mé nejsilnější talenty a dary mohou být prospěšné i pro vás.

 • Strategic – rychle nacházím vhodné postupy a řešení
 • Ideation – nápady, myšlenky a souvislosti mezi nimi mě fascinují
 • Activator – myšlenky umím rychle proměnit v činy
 • Individualization – umím rozpoznat vaše jedinečné a individuální schopnosti
 • Positivity – motivací a nadšením nešetřím, dobrou náladu i vám opatřím

Jak to vše vypadá v realitě?

Představte si: příjemný rozhovor plný důvěry a respektu (umím být vaše vrba).

Objevím, kdo jste a co potřebujete, jsem schopná (umím) váš problém identifikovat, popsat, nabídnout řešení, mohu spolu s vámi pomoci vymyslet i cestu, strategii, termín.

Vnímám, jak se cítíte a chápu vás.

Pochopím, nesoudím, poradím.

Pokud budete chtít, dohlédnu i na plnění vašich cílů.

Podíváme se komplexně na duši i tělo.

Zaměřím se přesně na vás (žádné univerzální postupy pro všechny a současně tedy nikoho).

Chce to od vás spolupráci a vlastní aktivitu, protože jen mluvením se samo nic nezmění.

Není to pohádka, je to naše setkání a vaše budoucnost. 

Oblasti:

 • Kdo opravdu jste, co chcete, jak o sobě přemýšlíte
 • Řešení náročných situací
 • Komunikace s rodiči, partnery, dětmi, kolegy (včetně argumentace a obrany proti manipulaci)
 • Rovnováha, spokojenost a uvolnění
 • Nová motivace, podpora, vize
 • Vztahy

Vybraná školení a certifikáty

Certifikovaný recenzent MŠMT – SIPVZ (2004)

Certifikovaný Mentor (2018)

Certifikát úspěšného absolventa a rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT výcviku profesionálních koučovacích dovedností v Result Coaches, mezinárodní škole koučů (NeuroLeadership)2017

Certifikát Talentwork, talentový výcvik k praktickému využití výsledků z testů Strengthsfinder 2.0 (nově CliftonStrenghts 2.0) Gallup 2017

Mgr. Lenka Hubatková

Absolvovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci, Fakulta pedagogická, Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Mám za sebou 28 let přímé učitelské praxe.

Pracovala jsem v základní škole se zaměřením na moderní technologie a poté na rozvoj nadání a talentu dětí.

Od roku 2017 – dosud OSVČ, lektor, mentor, kouč

Lenka Hubatková

Mgr. Lenka Hubatková
Přesunout se na začátek