Mgr. Miloslav Hubatka

Ve svém osobním i pracovním životě jsem se postupně stále více zaměřoval na oblast rozvoje talentů a potenciálu jednotlivců i skupin.

Vždy se snažím, aby věci, procesy, řešení … měly určitý systém. Tedy měly svůj pořádek, hierarchii, zkrátka určitý řád. Vzhledem k tomu mohu druhým lépe a názorněji popsat, kde zrovna jsou, co se zrovna děje, ale i kam případně směřují.

Díky tomu také mohu efektivněji poradit a pomáhat, lépe nasměrovat pochopení stavu věcí. Tyto poznatky a zaměření jsem následně realizoval jak ve své pedagogické, tak později i v podnikatelské praxi.

Ve svém osobním i profesním životě vyznávám a držím se několika jednoduchých zásad:

  • Správně zaměření

Jednak je to u každého člověka zaměření na jeho osobní silné stránky, tedy na jeho talenty a skutečný potenciál. Také je to správné zacílení na skutečné jádro problému. S tím následně souvisí i volba správného cíle, nebo alespoň správného směru. Ideální ovšem je mít nejen správný strom, ale i správný žebřík. Tedy správnou strategii. A ještě lépe, v přeneseném významu, mít i dostatek bedýnek na sklizeň a vědět, co si s ní počít.

  • Rovnováha sil

Pokud známe své silné stránky, je nezbytné znát a zvládat i své slabé stránky. To patří do naší rovnováhy. Jde tedy o zacílení řešení na více faktorů. Dnes jen výjimečně vše stojí i padá na jedné věci. Jen vzácně vše ovlivní jen jeden faktor. Ano, jeden bývá zásadní, ale ostatní do procesu také vstupují. A pak zpravidla nelze vše vyřešit jedním tahem. Patří sem i diverzita zdrojů, či řešení. Zkrátka vítězové vždy mají plán „B“ a nesází jen na jednu cestu. Součástí je i rovnováha mezi intuicí a racionalitou, rovnováha mezi investicí a výnosem…

  • Efektivita

Jedna věc je můj potenciál a druhá je, co s ním udělám – to určují můj charakter a moje hodnoty. Dvě strany téže mince. Určují nejen, co udělám, ale i zda to dělám správně.  Je to volba nejefektivnější cesty. A v případě správné rovnováhy přináší mně i okolí správný užitek. Dostávám to, co chci, co potřebuji a co si zasloužím.

K naplnění popsaných zásad a osobní filozofie mi pomáhají moje nejsilnější talenty podle definice CliftonStrengths od Gallupu, to jsou:

Strategic

Díky tomuto výraznému talentu umím najít alternativní postupy. Jsem-li postaven před konkrétní scénář, systém nebo komplikace, rychle v něm najdu zásadní strukturu a problémy.

Futuristic

V budoucnosti vidím velkou inspiraci. Umím ostatní nadchnout svou vizí budoucnosti. Souhlasím se rčením: „Pokud nad tím dokážeš přemýšlet, dokážeš to také uskutečnit.”

Learner

Tento můj talent pro mě znamená mít touhu a potřebu pořád se učit a neustále na sobě pracovat.

Snažím se neustále růst a rozšiřovat své obzory. Tím nejen testuji limity svých schopností, ale hledám a učím se nové postupy, hledám nové cesty. Současně mám potřebu se dělit o své zkušenosti, předávat je dále, případně učit druhé.

 Activator

Znamená, že opravdu rád věci realizuji. Rychle přecházím od myšlenky k akci. Díky těmto schopnostem se snažím povzbuzovat ostatní lidi. Snažím se je strhnout a inspirovat pro nové věci, nadchnout pro různé projekty, události, nebo činnosti.

Tento zmíněný aspekt je u mě navíc podporován dalším talentem, který se nazývá Individualization. To znamená, že vnímám každého člověka, klienta, případ, silně individuálně. Vnímám rozdíly, originalitu i výjimečnost. Tím pádem mám vnitřní potřebu odlišného, specifického přístupu ke každému člověku nebo případu.

Focus

Tento talent zajišťuje, abych se od úkolu nebo svého cíle neodchýlil. Drží v zorném poli to důležité, zásadní.  Nejdřív stanoví mé priority, pak nasměruje jednání. Současně pokrok směrem ke svým cílům mapuji. Monitoruji posuny i klíčové záchytné body.  Přirozeně určuji, čeho je potřeba dosáhnout. Následně tomu věnuji plnou pozornost. Fokus je o schopnosti správné koncentrace a vytrvalosti.

Tyto a některé další talenty určují nejen moji osobu, ale i můj přístup a styl práce. Využívám je svým osobitým způsobem právě na pomoc a pro rozvoj druhých.

 

MH

O autorovi

Mgr. Miloslav Hubatka

Senior konzultant

Vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity

Pracoval 23 let ve školství z toho 10 let na pozici ředitele školy.

Nyní od roku 2014 provozuje lektorskou a konzultační činnost.

Zabývá se oblastmi, které se týkají identifikací a rozvojem nadání a potenciálu dětí i dospělých

Lektor odborných seminářů a programů pro management škol a firem

Poradce v oblasti manažerského řízení a koncepčního rozvoje týmů

Konzultant pro moderní leadership a vedení skupin a týmů

Založil a vede portály zaměřené na rozvoj nadání dětí a rozvoj škol.

Publikační činnost, správa tematických webů

www.rozvojskoly.cz

www.firemnipotencial.cz

www.nadanedite.cz

www.mindmaps.cz

 

Mgr. Miloslav Hubatka
Přesunout se na začátek