Často pláčete a nevíte proč?

Paní Hana má potíže v regulaci emocí – často se rozpláče…naštve a neví proč, vznikají pak zbytečné konflikty v ní, ale co je pro ni horší, i s jinými. Nikdo ji nerespektuje a váží si jí málo. Ostatně i ona sama má pocit nízké hodnoty a dává tím okolí za pravdu. Má pocit, že za nic nestojí. Stále […]

Od hledání k nálezu

Abyste rozuměli, nemám na mysli hledání ztracené věci a její znovunalezení. I když i to je někdy potřeba. Například při znovunalezení sebejistoty, sebevědomí. Spíše jsem ale teď měla na mysli velké objevy lidstva, které nás neustále ženou kupředu, fascinují nás, lákají, slouží nám a dokud si je nevysvětlíme, jeví se nám jako naprostý zázrak. Je […]

Mgr. Miloslav Hubatka

Mgr. Miloslav Hubatka Ve svém osobním i pracovním životě jsem se postupně stále více zaměřoval na oblast rozvoje talentů a potenciálu jednotlivců i skupin. Vždy se snažím, aby věci, procesy, řešení … měly určitý systém. Tedy měly svůj pořádek, hierarchii, zkrátka určitý řád. Vzhledem k tomu mohu druhým lépe a názorněji popsat, kde zrovna jsou, […]

Mgr. Lenka Hubatková

Mé životní i pracovní zkušenosti pramení z dlouhodobé práce s lidmi – dětmi i dospělými. Umím naslouchat problémům a přáním. Zajímám se o vzdělávání, výchovu, zdraví. Mým zaměřením je osobnostní rozvoj, životní rovnováha, všímavost, ochrana proti stresu, vztahy, spokojenost a celkový životní styl. Ráda pozoruji dění kolem sebe, souvislosti a kauzality mezi tělem a psychikou a vzdělávám […]

Přesunout se na začátek