Zaměstnankyně dostala pokárání od nadřízené s tím, že tohle ji na ní mrzí. Nevěděla, co s tím.

Přišla za mnou známá s tím, že si neví rady a v situaci se nevyzná. Přání k narozeninám probíhá i v této covidové době u nich na pracovišti tak, že se všichni setkávají, gratulují si, přejí, objímají a jí je to velmi nepříjemné. Nevadí jí daní lidé, ale nemá to ráda, i když je jinak srdečný člověk. Prostě se neobjímá.

Známá to komentovala slovy: „Teď to pro změnu mrzí mě. Nejsem si jistá, zda jsem chybu udělala já, nebo nadřízená.“

Myslím, že tato situace není výjimečná, a proto jsem se jí rozhodla věnovat.

Co myslíte vy?

Paní nadřízená hodnotila něco, co není její věcí. (A navíc h o d n o t i l a, kdo o to stojí?)

Podřízená se nebránila a nevyjádřila svůj názor, takže vznikaly různé domněnky.

Byly dotčeny její osobní hranice, které ale neumí komunikovat.

A když není jasno, vzniká KONFLIKT.

I v Krkonošských pohádkách je jasně stanoveno, které území je Trautenberkovo a kde je Krakonošovo. Klidný a rozvážný Krakonoš si umí své hranice nastavit a hlídat. Trautenberk mu je ale neustále zkouší narušovat. Narušuje nejen ty územní, ale i ty lidské.

Málokdo si ale uvědomuje, že hranice si nastavujeme nejen ve vztazích a emocích. Těch oblastí je mnohem více a mnohdy se vzájemně prolínají.

  • Emoční
  • Duchovní
  • Materiální
  • Mentální
  • Sexuální

a

  • Fyzické – vnímání osobního prostoru a blízkosti osob. Toto se právě týká daného příkladu, kdy každý má tuto oblast nastavenou jinak. Pokud nám ale daný stav nevyhovuje, je čas na změnu!

Co je třeba udělat nejdříve?

  1. Zmapujte si své potřeby.
  2. Uvědomte si současný stav.
  3. Nastavte si nové hranice (nebo možná i vaše první hranice)

Hranice jsou určeny pro vaši osobní pohodu.

Jsou součástí zdravého životního způsobu a mimo jiné leccos signalizují o vaší zdravé sebeúctě, sebevědomí a pocitu vlastní hodnoty.

Lenka Hubatková

Kdo porušuje mé hranice? Mám vůbec nějaké hranice nastavené? Co s tím?
Přesunout se na začátek